Apie mus Kontaktai AVC-sportas Prisijungti   En De  

 

 Aplinkosauga  
Užterštumo matavimai  
Sveikatos vertinimas  
ISO 9000  
ISO 14000  
OHSAS 18000  
Kiti standartai  
ES parama  
Mokymai  
Mūsų klientai  
   
 

 

ES Struktūriniai Fondai suteikia galimybes valstybei, savivaldybei ar privataus verslo įmonei gauti lėšų verslo plėtrai. Veiklos, kurių rėmimui planuojama skirti lėšas, nurodyti Bendrame Programavimo dokumente.

 

Atskiroms BPD (Bendrojo Programavimo dokumento) numatytoms priemonėms yra sudarytos skirtingos specialiosios paraiškos dalys bei gairės jų rengimui. ES finansavimą organizuojančios ir prižiūrinčios organizacijos Lietuvoje nuolat tobulina ir keičia reikalavimus paraiškų sudarymui ir privalomiems paraiškų priedams. UAB "AV Consulting" specialistai seka paramą teikiančių institucijų naujienas ir rengia projektus ir paraiškas, kurie atitinka naujausius reikalavimus.

 

LAAIF pagrindinis uždavinys yra remti visuomeninį ir privatų sektorius, įgyvendinant aplinkos apsaugos projektus, mažinančius neigiamą ūkinės veiklos įtaką aplinkai, atitinkančius Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos strategiją. 

 

Investicinius projektus Fondas remia lengvatinių paskolų ir subsidijų forma. Kokiam projektų teikėjų tipui ir kokiai aplinkosauginei investicijų sričiai taikomos minėtos finansavimo rūšys, kiekvienais metais nustato LAAIF Priežiūros taryba.
Fondas aukščiau minėtomis formomis finansuoja Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka įregistruotų ir vykdančių ūkinę veiklą juridinių asmenų, taip pat fizinių asmenų bei savivaldybių aplinkosauginę naudą duodančius investicinius projektus, kurių įgyvendinimas mažina neigiamą ūkinės veiklos įtaką aplinkai.

 

Remiami tik aplinkosauginio efekto tęstinumą užtikrinantys projektai. 
Pagrindinis Fondo lėšų šaltinis – nuo 2000 metų Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pagrindu į LAAIF mokami 20 proc., o nuo 2003 m. sausio 1d. – 30 proc.  mokesčių už taršą. Tai sudaro apie 12 mln. litų per metus. PHARE kapitalo dotacija – antras svarbus Fondo finansinis resursas. LAAIF gavo 11,5 mln. litų PHARE lėšų. 
Investiciniams projektams finansuoti skirtas lengvatines paskolas bei subsidijas, LAAIF išduoda per komercinius bankus ir lizingo bendroves, kurie prisiima paskolos grąžinimo riziką  savo lėšomis prisideda prie projektų finansavimo.

 


 

Plačiau apie ES paramą:

 

http://www.ukm.lt

 

http://www.lvpa.lt

 

http://www.cpva.lt

 

http://www.finmin.lt

 

http://www.laaif.lt

 


 

Teikiamos paslaugos:

  • paraiškų pildymas;

  • konsultavimas ES struktūrinių ir kitų fondų paramos klausimais;

  • investicinių projektų ir galimybių studijų rengimas;

  • energetinių auditų atlikimas;

  • poveikio aplinkai vertinimas.

 


 

Jūsų pageidavimu AV Consulting specialistai aplankys Jūsų įmonę ir suteiks platesnę informaciją apie teikiamas paslaugas.

 

 

 

© AV CONSULTING 2011