Apie mus Kontaktai AVC-sportas Prisijungti   En De  

 

 Aplinkosauga  
Užterštumo matavimai  
Sveikatos vertinimas  
ISO 9000  
ISO 14000  
OHSAS 18000  
Kiti standartai  
ES parama  
Mokymai  
Mūsų klientai  
   
 

 

ATLIEKAMI MATAVIMAI

 


 

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių išmetami aplinkos teršalai (parametrai):

 

·     dujų srauto greičio ir tūrio matavimas, dulkės (kietosios dalelės), azoto monoksidas (NO), azoto dioksidas (NO2), sieros dioksidas, anglies monoksidas, deguonis, acto rūgštis, amoniakas, formaldehidas, sieros rūgštis, tepalo aerozolis, chloro vandenilis, šarmai, fenolis, kiti.

 


 

Paviršiniai  ir nutekamieji vandenys:

 

·    debitas, temperatūra, spalva, skaidrumas, kvapas, pH; ištirpęs deguonis, skendinčios medžiagos, ChDSMn, ChDSCr, BDS7, chloridai, sulfatai, bendras azotas, amonio azotas, naftos produktai, fosfatai, bendras fosforas, nitritai, ntratai, detergentai, kiti.

 


Dirvožemis:

 

naftos produktai, chromas, nikelis, varis, pesticidai, mikrobiologinė analizė  kiti.

 


 

Geriamas vanduo:

 

naftos produktai, chloridai, sulfatai, nitritai, nitratai, geležis, kiti.

 

 

 

 

© AV CONSULTING 2011