Apie mus Kontaktai AVC-sportas Prisijungti   En De  

 

 Aplinkosauga  
Užterštumo matavimai  
Sveikatos vertinimas  
ISO 9000  
ISO 14000  
OHSAS 18000  
Kiti standartai  
ES parama  
Mokymai  
Mūsų klientai  
   
 

 

POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMAS

 


 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (toliau – poveikio visuomenės sveikatai vertinimas) atliekamas, kai ūkinės veiklos metu gali susidaryti sveikatai nepalankūs cheminiai, fizikiniai, biologiniai, psichologiniai, ergonominiai, socialiniai, ekonominiai veiksniai, kurie tiesioginiu ar netiesioginiu būdu gali daryti poveikį visuomenės sveikatai.

 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo objektas yra planuojama ūkinė veikla, kuri dėl savo pobūdžio, apimties ar numatomos veiklos vietos ypatumų gali daryti poveikį visuomenės sveikatai.

 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo tvarka yra nustatyta 2003 m. sausio 31 d.  Sveikatos apsaugos ministro įsakyme Nr. V-50 "Dėl Lietuvos respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytu poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atveju ir vertinimo atlikimo tvarkos".

 

Teikiamos paslaugos:

  • atranka dėl ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo;

  • planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas.

 

 

© AV CONSULTING 2011