Apie mus Kontaktai AVC-sportas Prisijungti   En De  

 

 Aplinkosauga  
Užterštumo matavimai  
Sveikatos vertinimas  
ISO 9000  
ISO 14000  
OHSAS 18000  
Kiti standartai  
ES parama  
Mokymai  
Mūsų klientai  
   
 

 

Kiekviena organizacija pagal Lietuvos Respublikos įstatymus privalo laikytis jai taikomų aplinkos apsaugos įstatymų: tinkamai įteisinti veiklą aplinkos apsaugos požiūriu, kontroliuoti taršą veiklos metu į aplinką.

 


 

Aplinkosaugos teisės aktų registras - plačiau....

 


 

Teikiamos paslaugos:

 • teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimas - plačiau....

 • strateginis pasekmių aplinkai vertinimas - plačiau....

 • atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo privalomumo - plačiau....

 • planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas - plačiau....

 • statinio projekto aplinkos apsaugos dalis - plačiau....

 • TIPK (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas) - plačiau....

 • poveikio aplinkos orui vertinimo ataskaitos - plačiau....

 • teršalų išmetimų į aplinkos orą inventorizacijos - plačiau....

 • oro valymo įrenginių pasai ir valymo efektyvumo matavimai - plačiau....

 • atliekų tvarkymo nutraukimo planai

 • atliekų tvarkymo technologiniai reglamentai

 • pavojingų atliekų tvarkymo licenzijos

 • nuotekų valymo įrenginių priežiūros reglamentai

 • cheminių medžiagų ir preparatų naudojimo auditas ir pavojaus ir rizikos analizės - plačiau.....

 • oro, vandens ir grunto užterštumo matavimai - plačiau.....

 

 

© AV CONSULTING 2011