Apie mus Kontaktai AVC-sportas Prisijungti   EN DE  

 Aplinkosauga  

 

 

 

 

 

Užterštumo matavimai  

 

 

 

 

 

Sveikatos vertinimas  

 

 

 

 

 

ISO 9000  

 

 

 

 

 

ISO 14000  

 

 

 

 

 

OHSAS 18000  

 

 

 

 

 

Kiti standartai  

 

 

 

 

 

ES parama  

 

 

 

 

 

Mokymai  

 

 

 

 

 

MÅ«sų klientai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INFORMACIJA APIE VIEŠĄ VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMĄ

su UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) – gamybinių pajėgumų plėtros – poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita

 

PŪV organizatorius – UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, V. A. Graičiūno g. 8, Panerių sen., Vilniaus m., Vilniaus m. sav., www.thermofisher.com, el. paštas info.baltics@thermofisher.com, tel. +370 5 260 2131. PAV dokumentų rengėjas – UAB „AV Consulting“, Justiniškių g. 12–205, Vilnius, www.avcon.lt, el. paštas info@avcon.lt, tel. +370 686 49168.

PŪV pavadinimas ir vieta – Gamybos pajėgumų plėtra, V. A. Graičiūno g. 8, Panerių sen., Vilniaus m., Vilniaus m. sav., Vilniaus apskritis.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teikia išvadas dėl PAV ataskaitos ir įstatymų nustatyta tvarka teikia visuomenei informaciją apie galimą PŪV poveikį aplinkai:

- Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. + 370 5 264 9676, el. paštas vilnius@nvsc.lt

- Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. +370 5 211 2000, el. paštas savivaldybe@vilnius.lt

- Vilniaus priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Švitrigailos g. 18, Vilnius, tel. +370 707 56 866, el. paštas vilnius.pgv@vpgt.lt

Sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. paštas aaa@gamta.lt).

Internetinė nuoroda į paskelbtą PAV ataskaitą: https://drive.google.com/drive/folders/1hOndT8arxQg5iHchR7JplpARazyq5gAR?usp=sharing

PAV ataskaita viešinama:

- Panerių seniūnijoje (Žalioji a. 3, Vilnius, tel. + 370 5 211 2949, susipažinimo su PAV ataskaita laikas pirmadieniais – ketvirtadieniais 7.30-16.30 val., penktadieniais 7.30-15.15 val., pietų pertrauka 11.30-12.15 val.

- PAV dokumentų rengėjo buveinėje (Justiniškių g. 12 (II aukštas, 205 kab.), Vilnius, tel. +370 686 49 168, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., pietų pertrauka 12.00-13.00 val.

Visuomenė teikia pasiūlymus (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) dėl PAV ataskaitos ir atliekamo PAV Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti juos PAV dokumentų rengėjui iki 2023 m. rugpjūčio 3 d. (el. p. info@avcon.lt arba biuro adresu Justiniškių 12, Vilnius) ir supažindinimo su PAV ataskaita metu.

Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks hibridiniu būdu (gyvai ir tiesiogiai transliuojant internetu): Panerių seniūnijoje (Žalioji a. 3, Vilnius), 2023 m. rugpjūčio 3 d. 17.30 val.

Prisijungti nuotoliniu būdu galima paspaudus šią nuorodą: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjVlODY4MzAtYTc4Zi00NDlhLTg3NTItYTExMDAzNjY2ZjJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fe01192d-f2e6-4408-8935-a30f44f3c9c1%22%2c%22Oid%22%3a%220ecd0f79-afb8-42f1-bf98-feb96bf62100%22%7d

Kilus klausimams dėl prisijungimo prie vaizdo transliacijos, prašome skambinti tel. +370 686 49168.

PRANEŠIMAS APIE UAB „THERMO FISHER SCIENTIFIC BALTICS“ GAMYBINIŲ PAJÄ–GUMŲ PLÄ–TROS
(planuojamos Å«kinÄ—s veiklos pavadinimas)

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

1. Planuojamos Å«kinÄ—s veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas, pavardÄ—, buveinÄ—s adresas/adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris).

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“

V. A. Graičiūno g. 8, LT-02241 Vilnius

El. paštas ir telefonas: info@avcon.lt, +370 699 03640


2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengÄ—jas (juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas, pavardÄ—, buveinÄ—s adresas/adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris).

UAB „AV Consulting“

P. Vileišio g. 9, LT-10308 Vilnius (adresas korespondencijai – Justiniškių g. 12, LT-05131 Vilnius)

El. paštas ir telefonas: info@avcon.lt, +370 699 03640


3. Planuojamos Å«kinÄ—s veiklos pavadinimas.

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ gamybinių pajÄ—gumų plÄ—tra.“


4. Planuojamos Å«kinÄ—s veiklos pobÅ«dis: veiklos rÅ«šis, mastas, planuojamos naudoti technologijos.

Numatoma padidinti1 gamybinÄ—s produkcijos apimtis:

 • produktai molekulinÄ—s biologijos tyrimams, baltymų ir lÄ…stelių analizei, mÄ—ginių paruošimui iki 5 700 000 vnt./metus;
 • produktai lÄ…stelių terapijos tyrimams iki 64 000 vnt./metus;
 • analitinÄ—s chromatografinÄ—s kolonÄ—lÄ—s medžiagoms analizuoti, taikant skysčių chromatografijos ir masių spektrometrijos metodus iki 270 000 vnt./metus;
 • produktai imunoterapijos tyrimams iki 37 500 vnt./metus;
 • produktai kiekybiniams ir kokybiniams DNR sekos tyrimams tiriant genų sandarÄ…, raiškÄ… ir įvairovÄ™, kuriant naujus įgimtų, paveldimų ir užkrečiamųjų ligų diagnostikos metodus iki 2 600 000 vnt./metus.

Produkcijos gamybai naudojami technologiniai procesai (vertÄ—s srautai): baltymų; modifikacijos fermentų, nukleino rÅ«gšÄių; kapiliarinÄ—s elektroforezÄ—s ir kPGR, mikrogardelių reagentų, mÄ—ginių paruošimo rinkinių, lÄ…stelių terapijos produktų, biofarmacijos produktų, analitinių kolonÄ—lių ir organinÄ—s sintezÄ—s.

1Ä®skaitant reikalingas infrastruktÅ«ras (šildymas, šaldymas, vÄ—dinimas, vandentiekis, kanalizacija ir kita) plÄ—trÄ….

Vertės srautuose naudojamos žaliavos:

 • nepavojingos medžiagos ir mišiniai (CIP300, druska, detergentas „Tween“ ir kiti savo sudÄ—timi ir savybÄ—mis panašÅ«s) iki 828 t/metus;
 • fizinius pavojus sukeliančios medžiagos ir mišiniai (biogonas, metanolis, anglies dioksidas ir kiti savo sudÄ—timi ir savybÄ—mis panašÅ«s)iki 696 t/metus;
 • pavojingos sveikatai medžiagos ir mišiniai (CIP100, chloroformas, guanidino hidrochloridas ir kiti savo sudÄ—timi ir savybÄ—mis panašÅ«s) iki 201 t/metus;
 • pavojingos aplinkai medžiagos ir mišiniai (valiklis „Klercide“, metilo parabenas, benzofenonas ir kiti savo sudÄ—timi ir savybÄ—mis panašÅ«s) iki 0,0040 t/metus.
5. Planuojamos Å«kinÄ—s veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos Å«kinÄ—s veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, nurodyti Planuojamos Å«kinÄ—s veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo punktÄ… ir (arba) nurodant AgentÅ«ros priimtÄ… atrankos išvadÄ…, kad privalomas poveikio aplinkai vertinimas (data, rašto Nr.) arba saugomų teritorijų institucijos reikšmingumo išvadÄ…, kad poveikis gali bÅ«ti reikšmingas (data, rašto Nr.).

Lietuvos Respublikos planuojamos Å«kinÄ—s veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 2 priedo 14 punktas:

14. Ä® Planuojamos Å«kinÄ—s veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo bÅ«ti vertinamas, rÅ«šių sÄ…rašÄ… ar į Planuojamos Å«kinÄ—s veiklos, kuriai turi bÅ«ti atliekama atranka dÄ—l poveikio aplinkai vertinimo, rÅ«šių sÄ…rašÄ… įrašytos planuojamos Å«kinÄ—s veiklos bet koks keitimas ar išplÄ—timas, įskaitant esamų statinių rekonstravimÄ…, gamybos proceso ir technologinÄ—s įrangos modernizavimÄ… ar keitimÄ…, gamybos bÅ«do, produkcijos kiekio (masto) ar rÅ«šies pakeitimÄ…, naujų technologijų įdiegimÄ…, kai planuojamos Å«kinÄ—s veiklos keitimas ar išplÄ—timas gali daryti neigiamÄ… poveikį aplinkai, išskyrus šio įstatymo 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus, nes UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ vykdoma veikla atitinka PAV įstatymo 1 priedo 6.1 punktÄ…: organinių cheminių medžiagų <...> gamyba pramoniniu mastu naudojant cheminÄ—s konversijos procesus ir 1 priedo 6.2 punktÄ…: neorganinių cheminių medžiagų <...> gamyba pramoniniu mastu naudojant cheminÄ—s konversijos procesus.

Vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 11 dalimi planuojamai ūkinei veiklai atliekamas poveikio aplinkai vertinimas be atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūros.

6. Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių).

Numatoma nagrinÄ—ti nulinÄ— alternatyva.

7. Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys.

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma Vilniaus apskrityje, Vilniaus m. sav. Vilniaus m., Panerių sen., V. A. Graičiūno g. 8. Alternatyvių vietų nagrinėti nenumatoma.

Planuojamos Å«kinÄ—s veiklos sklypas yra pramoniniame Panerių rajone. PlanuojamÄ… Å«kinÄ™ veiklÄ… numatoma vykdyti esamoje UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics" gamybinÄ—je bazÄ—je V. A. GraičiÅ«no g. 8, Vilnius.

Artimiausi gyvenamieji namai nuo planuojamos Å«kinÄ—s veiklos teritorijos nutolÄ™ apie 440 m. Artimiausios kultÅ«ros paveldo vertybÄ—s nutolusios apie 530 m. Planuojamos Å«kinÄ—s veiklos teritorijoje ir jos gretimybÄ—se saugomų teritorijų nÄ—ra. Artimiausia saugoma teritorija yra Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinis, kuri nuo planuojamos Å«kinÄ—s veiklos vietos nutolÄ™s apie 2,63 km šiaurÄ—s rytų kryptimi. Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ planuojamos Å«kinÄ—s veiklos teritorijoje ir jos gretimybÄ—se taip pat nÄ—ra. Artimiausia „Natura 2000“ teritorija nuo planuojamos Å«kinÄ—s veiklos teritorijos nutolusi apie 9 km į vakarus. Planuojamos Å«kinÄ—s veiklos teritorija nuo sienos su Baltarusija nutolusi apie 35 km.

8. PAV subjektai, kurie nagrinÄ—ja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetencijÄ… teikia išvadas, ir AgentÅ«ra, kuri tvirtina PAV programÄ…, priima sprendimÄ… dÄ—l planuojamos Å«kinÄ—s veiklos poveikio aplinkai, atlieka kitas Planuojamos Å«kinÄ—s veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytas funkcijas.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:

 • Vilniaus miesto savivaldybÄ—s administracija;
 • Nacionalinio visuomenÄ—s sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentas;
 • PriešgaisrinÄ—s apsaugos ir gelbÄ—jimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;
 • KultÅ«ros paveldo departamento prie KultÅ«ros ministerijos Vilniaus skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, atlieka kitas PAV įstatyme nustatytas funkcijas: Aplinkos apsaugos agentūra.

9. Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos:

9.1. jeigu AgentÅ«ra priima sprendimÄ…, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenÄ—s sveikatos, nekilnojamojo kultÅ«ros paveldo apsaugos, gaisrinÄ—s saugos ir civilinÄ—s saugos teisÄ—s aktų reikalavimus, ši planuojama Å«kinÄ— veikla gali bÅ«ti vykdoma;

9.2. jeigu AgentÅ«ra priima sprendimÄ…, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenÄ—s sveikatos, nekilnojamojo kultÅ«ros paveldo apsaugos, gaisrinÄ—s saugos ir civilinÄ—s saugos teisÄ—s aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali bÅ«ti išduodami ir veikla negali bÅ«ti vykdoma.

10. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas (nurodoma pasiūlymų teikimo tvarka ir terminas, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo).

Suinteresuotoji visuomenÄ— turi teisÄ™ pateikti pasiÅ«lymus planuojamos Å«kinÄ—s veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengÄ—jui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautÄ… pranešimÄ… apie PAV pradžiÄ… paskelbia atsakingoji institucija, terminÄ… skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengÄ—jas kartu su planuojamos Å«kinÄ—s veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiÅ«lymų įvertinimÄ… pateikia ataskaitoje.   skelbimas
  PAV ataskaita priedai    

   PRANEŠIMAS apie UAB „REPRO PET“ parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV)  ataskaitą

    

    

   1. Ūkinės veiklos organizatoriusUAB „Repro-PET“ (į. k. 302646414), direktorius – Georgij Prichodko, Vokės g. 22, LT-25124 Lentvaris, Trakų r. sav., tel. 864649077, el. p. georgij@repro-pet.lt

    

    

   2. PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „AV Consulting“ (į. k. 3000 10061), direktorius – dr. Vidas Revoldas, registracijos adresas – P. Vileišio g. 9, Vilnius, adresas korespondencijai – Piliakalnio g. 7, Vilnius, tel. 8 686 49 168, el. p. info@avcon.lt.

    

    

   3. Ūkinės veiklos pavadinimas, vieta: Nustatoma sanitarinės apsaugos zona ir plečiamos gamybos apimtys, Vokės g. 22, LT-25124 Lentvaris, Trakų r. sav.

    

    

   4. Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Įmonė tvarko plastikų atliekas ir vykdo granuliato ir regranuliato gamybą. Regranuliato gamybos linijos „Herbold“ ir „Kirma Makinasi“, taip pat regranuliato rūšiavimo linija, visi statiniai ir infrastruktūra jau yra įrengti. Nuo 2025 metų planuojama esamame sandėlyje įrengti ir pilnai paleisti granuliato gamybos liniją „Erema“.

    

    

   5.  Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2024-04-05 iki 2024-04-23 Trakų r. sav., Lentvario miesto seniūnijoje, Klevų al. 47A, Lentvaris (darbo laikas I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–12.45 val.).

    

    

   UAB „AV Consulting“ patalpose, Piliakalnio g. 7, Vilniuje, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17.00 val., interneto svetainėje www.avcon.lt,  skiltyje Visuomenės supažindinimas su planuojamomis ūkinėmis veiklomis. PVSV ataskaitą galite peržiūrėti paspaudę nuorodą: https://drive.google.com/drive/folders/1qaUXrmZr-kxUP6llPgkgh6VqzVPgLLDd?usp=sharing .

    

    

   6. Viešas visuomenės supažindinimas su PVSV ataskaita įvyks 2024 m. balandžio 24 d., 17 val.Lentvario miesto seniūnijos patalpose, Klevų al. 47A, Lentvaris.

    

    

   7. Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti raštu iki 2024-04-23 PVSV ataskaitos rengėjui UAB „AV Consulting“ Piliakalnio g. 7, Vilnius arba el. paštu info@avcon.lt.

    

    

   8. Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. 8 5 2649678, el. p. vilnius@nvsc.lt.

    

    

    

    

   

   

   


  © AV CONSULTING 2018